Landbrug og Bæredygtighed

På Kragerup Gods værner vi om miljøet og er CO2 neutrale.

Vi går mod en grønnere og mere bæredygtig produktionsform

KAREN BLIXEN

Oplev en eksklusiv Karen Blixen aften med en udsøgt menu og storytelling af skuespiller Annethia Lilballe.

Moderne landbrug

Kragerup Gods er i dag et moderne landbrug, hvor der dyrkes en variation af afgrøder i forhold til sædskifte og markedsvilkår. Jeg vil i det næste komme ind på filosofier, tekniker, fakta og tanker omkring, hvordan vi driver Kragerup Gods Land- & Skovbrug.
En lille sød oplevelse: Ole Hansen, en ældre landmand fra Gl. Løve kom tilfældigt forbi en høstdag og stillede spørgsmålet: ‘Hvor mange tons hvede høster du i timen med din mejetærsker?’ Jeg svarede: ‘Ca. 80 ton / time.’ ‘Tak’ svarede han og kørte igen.
Dagen efter kom han tilbage og sagde, at han havde regnet på det… Hvad 10 mand på en 10 timers arbejdsdag høstede på en dag (År 1920), høster vi med en mejetærsker, Claas 780, 41 fod, 80 ton/timen, på ca. 1,5 minut! Dette er blot for at illustrere forskellen fra den gang og til i dag og beskrive udviklingen. Kragerup Gods består i dag af 1000 ha landbrugsjord og 200 ha skov.

Kragerup Go Green

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne«. ”Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.”

Landbruget har indtil 2019 været dyrket 100% konventionelt men pga. efterspørgslen efter økologiske fødevarer, har vi udtaget 200 ha, der nu dyrkes økologisk med en produktion af proteinafgrøder som kikærter, hestebønner, hvid lupin, ærter, linser og amarant. Disse afgrøder vil blive brugt i Restaurant Blixen og blive leveret til Grøn Fokus Slagelse, som vil sørge for forpakning til restauranter, fødevareindustrien og detailhandlen. Det er en spændende og lovende produktion i en tid, hvor vi må følge med tidens trends.

På Kragerup Gods driver vi landbrug ud fra godt landmandskab, som betyder at vi dyrker afgrøder, der passer til vores jordtype, og som markedet vil have. Vi dyrker afgrøderne efter de bedste og mest effektive metoder, der tager hensyn til bæredygtighed, miljø og økonomi. Vi er meget bevidste om, hvordan vi behandler jorden, og hvordan vi opnår et økonomisk optimalt udbytte uden gener for miljøet, da vi driver en virksomhed med et stort antal besøgende og er derfor meget bevidste om, hvordan vi plejer vores omdømme.
Vores afgrødevalg er pt hvede, byg samt maltbyg til brød- og ølproduktion, hestebønner til konsum. Raps dyrkes til olieproduktion og frøgræs (rajgræs, rødsvingel, engsvingel, hundegræs) til græsfrøblandinger. Danmark er verdens største producent af frøgræs til græsplæner, sportspladser og fodergræs til kvæg.

Skovbruget udgør med sine 200 ha en mindre driftsgren, som drives med lidt ekstern hjælp fra Hede Danmark. I 2019 blev vi PEFC – miljøcertificerede, hvilket betyder, at driften foregår på en nænsom og bæredygtig måde. Skoven består af bøg, eg, rødgran og en del energipoppel som afsættes gennem Hede Danmark, certificeret flis produktion af overskudstræ afsættes til miljøcertificerede kraftvarmeværker.

Klimaregnskab

På Kragerup Gods værner vi om miljøet. Vores samlede klimaregnskab viser, at vi er Co2- neutrale. Kortfattet betyder det, at Kragerups Landbrug udleder ca. 2500 ton CO2, skoven absorberer 480 ton CO2, og vindmøllerne absorberer 12500 ton om året, hvilket betyder, at vi har et overskud på vores klimaregnskab på ca. 10.500 ton CO2 om året. Vi kan med rette kalde os Danmarks første CO2-neutrale hotel, hvilket vi er meget stolte af. Vindmølleparken består af 6 stk. Siemens 101 møller på hver 3 MW og disse producerer, hvad der svarer til 12.000 hustandes strømforbrug. Vi producerer halvdelen af Kalundborg kommunes strømforbrug til private. Møllerne er til vingespids 142,5 m høje og har et vingefang på 101 m i diameter. De blev opført i 2012 og forventes at have en driftsperiode på ca. 25 år. Herudover kommer al varme på Godset fra vores eget halmfyr, og vandet har vi selv i undergrunden.

Vi er certificeret med Green Key, som er et internationalt miljømærke til turistvirksomheder, som gør en ekstra indsats for miljøet. Det fik vi tildelt i 2015, pga. vores mange gode miljøtiltag.

Godsforvalter
Olav Ditlevsen

Søg
Generic filters

You have Successfully Subscribed!

Vind en middag for 2

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær med i konkurrencen om en middag for 2 i Restaurant Blixen

Hvad er du interesseret i - sæt kryds i flere

GDPR & cookies

Tak :) Du er nu tilmeldt!

X