Select Page

Historien om Kragerup

Kragerup Gods’ historie går helt tilbage til den tidlige middelalder (1100 tallet), hvor Kragerup var en herreborg. Dengang var hovedbygningen spejlvendt, og der var en vindebro over voldgraven.

1327

Den første kendte ejer

Historien om Kragerup går langt tilbage. Vi starter med den første kendte ejer af Kragerup – ridder Mathæus Jacobsen Taa. Slægten Taa stammede fra en herregård der lå i Tjørnelunde. Dengang var Kragerup blot en bondegård midt i en lille landsby med tilhørende kirke. Kirken lå på den anden side af hovedvejen. I 2016 fandt man en lille jomfru Maria figur, på det kirken lå. Figuren har dengang siddet på toppen af korset i kirken og er i dag udstillet på museum. Den blev desuden kåret som en af de top 10 største fund i Danmark det år. Kragerup blev i slægten Taa eje i over 200 år.

Kragerup-gods-fest-bryllup-lokaler

1563

Eggert Clausen Ulfeldt

Eggert Clausen Ulfeldt (søn af Claus) efterlod sig 3 bemærkelsesværdige minder; det ene et ottekantet tavlebord af granit på vis overside der blev indhugget to forskellige spil. Tavlebordet fik også indhugget hans og fru Galdes navnetræk, deres våbenskjold samt årstallet 1577. Tavlebordets to spil var datidens mest populære brætspil tabulut og terningespiller passedix. Tavlebordet findes stadig bag terrassen ved restaurant Blixen og kan i 2020 fejre, at det er blevet 443 år gammelt.

Det andet minde var en husaltertavle af træ med alabastrelief som hænger i Ørslev kirke.

Det tredje minde var en figursten som hans hustru Lisebeth Galde opsatte i gulvet, som senere blev indsat i kirkemuren i Ørslev kirke i højre side.

Kragerup-gods-fest-bryllup-lokaler

1616

Christian Friis

Næste ejer var Christian Friis, der i 1616 blev udnævnt til Rigskansler hos Kong Chr.IV. Fra hans tid står hvælvingskælderen tilbage, som i gamle dage blev brugt som skattekammer. Her gemte man sølv og guld, for at svenskerne ikke skulle få fat i det. Historien fortæller også om svenske fanger i kælderen, inden gulvet blev sænket. Hovedbygningen var dengang spejlvendt med vindebro mod øst for at afskærme sig fjenderne. Friis opførte en ny hovedbygning med voldgrav, tilkøbte betydelige arealer og gjorde, på trods af sine mange gøremål for kongen og fædrelandet, Kragerup til et betydeligt og værdifuldt gods. Senere kendte ejere var af slægterne Urne, Juul og Lerche og Fogh. Sidstnævnte dyrkede de første kartofler på Sjælland, oprettede stor uldfabrik og dambrug med mange store karpedamme.

Kragerup-gods-fest-bryllup-lokaler

1658

Ove Juul

I 1658 døde Frederik Urne og hans svigersøn ridder Ove Juul overtog Kragerup. Ove Juul og hans familie boede på Kragerup under Karl Gustav-krigene (svenskerkrigene) i den lange periode hvor landet var besat. Christen Friis fik aldrig selv fornøjelsen af den nybyggede borg i krig, men Ove Juul og hans familie nød godt af borgen, da svenskerne under krigene adskillige gange forgæves forsøgte at indtage Kragerup.

Kragerup-gods-fest-bryllup-lokaler

1799

Kammerråd Bech

Hovedbygningens midterhus er opført i 1800 af Kammerråd Bech (ejer fra 1799-1801).

Kragerup-gods-fest-bryllup-lokaler

1800

Indkørslen var en landsby

Hvor indkørslen til Kragerup er i dag, lå dengang landsbyen Krakætorp (torp=udflytterby). Landsbyen blev udskiftet meget sent, formentlig efter 1800.

Kragerup-gods-fest-bryllup-lokaler

1801

Den første Dinesen

Den første ejer af Kragerup i slægten Dinesen var Justitsråd Jens Kraft Dinesen, der var født i 1768. Han ejede Gyldenholm, som han solgte i år 1800 og købte Kragerup i 1801. Jens Kraft Dinesen ændrede den gamle herreborg til det klassicistiske gårdanlæg som findes i dag. 

Kragerup-gods-fest-bryllup-lokaler

1827

Anders Didrich Dinesen

Efter Jens Kraft Dinesens død i 1827 overtog hans søn, Anders Didrich Dinesen, der ombyggede de bestående sidefløje i henholdsvis 1838 og 1840, men døde i 1840 kun 42 år gammel. Enken (født Neergaard) var dygtig og aktiv. Hun afløste hoveriet, byggede nye avlsbygninger og oprettede afbyggergården Rugskov.

Kragerup-gods-fest-bryllup-lokaler

1857

Jens Kraft Jacob Sophus Dinesen

Jens Kraft Jacob Sophus Dinesen giftede sig med sin kusine, hans afdøde lillebrors enke Alvilde Dinesen (søster til Kaptajn Dinesen). Da Alvilde døde i 1893 arvede Jens Kraft Jacob Sophus Dinesen hendes halvpart af 4 gårde i Rungsted med betydelige jordtilliggender. Rungstedgaard, Rungstedlund, Folehavegaard samt lystegndommen Sømandshvile. Sophus købte yderligere herregårdene Gl. Wiffertsholm i Himmerland og Skørringe på Falster. Sophus var flittig og nøjsom person og døde i 1910 som en meget velhavende mand.

Kragerup-gods-fest-bryllup-lokaler

1885

Karen Blixen

Forfatteren Karen Blixen, f. Karen Christenze Dinesen, (1885-1962) hører til historien om Kragerup. Hun kom på godset i sine unge dage for at besøge sin familie. Hendes farfar Adolf Wilhelm Dinesen blev født på Kragerup og var en yngre bror til arvingen Anders Didrich Dinesen af Kragerup.

Kragerup-gods-fest-bryllup-lokaler

1892

Avlsbygningerne brændte ned

Avlsbygningerne lå, lige indtil branden i 1892, klods op af hovedbygning og voldgrav. I dag ligger alle avlsbygningerne på den anden side af vejen (indkørslen op til godset).

Kragerup-gods-fest-bryllup-lokaler

1914

Hofjægermester Axel Wilhelm Dinesen

Axel drev Kragerup indtil 1932, hvor han døde. Derefter overtog hans enke, Ida Dinesen f. van Deurs Kragerup. I 1939 overtager deres ældste søn, Kammerherre Jørgen Eigil Wiffers Dinesen Kragerup.

Axel Wilhelm

1960

Kammerherre Erik Dinesen

Der er sket betydelige ændringer, siden Erik Dinesen overtog i 1960. Parken blev omlagt, avlsbygningerne moderniserede, tilhørende beboelser og huse blev istandsat og endelig blev hovedbygningen moderniseret fra ende til anden i 1967.

Kragerup-gods-fest-bryllup-lokaler

1969

Bespisning

Gårdens folk blev bespist i hovedbygningen, hvor der i nordfløjen, indtil 1969 var store køkkenrum, vaskerum, sulerum m.m. I dag bruges fløjen til deluxeværelser, poolområde og konferencelokale. Endvidere er det gamle kornmagasin på loftet i sydfløjen istandsat og bruges i dag til selskaber og konferencer som vist på billedet.

Kragerup-gods-fest-bryllup-lokaler

1998

Kammerdame Birgitte Dinesen

Birgitte er den ældste datter af Marie Louise og Kammerherre, Hofjægermester Erik Dinesen. Hun er født i 1958 på Gl. Wiffertsholm i Jylland, som hendes far forpagtede af sin far. I 1960 flyttede de til Kragerup, hvor hun er vokset op og opdraget til at overtage Kragerup efter sin far, Erik Dinesen. I 1979 overtog hun halvdelen af Kragerup Gods, hvor hun arbejdede sammen med sin far i 12 år, indtil 1998 hvor han gik på pension. På det tidspunkt bestod godset udelukkende af et stort landbrug. Siden 1998 har Birgitte Dinesen istandsat hele hovedbygningen til konferencer og selskaber, samt indrettet værelser dels i hovedbygningen og dels i andre gamle bygninger omkring hovedbygningen.

Kragerup-gods-fest-bryllup-lokaler

2009

Klatreparken Go High

Historien om Kragerup Go High – Danmarks første og største klatrepark
Kragerups største attraktion, klatreparken Kragerup Go High, blev bygget i 2009. Ideen til dette sjove univers i trætoppene fik Birgitte Dinesen og Olav Ditlevsen på en landbrugstur til England. På en pub mødte de en pige, som arbejdede i den engelske klatrepark Go Ape. Olav og Birgitte besøgte Go Ape parken i Thetford, hvor de begejstret svingede sig gennem luften – og var enige om, at det var ’verdens bedste idé, sådan en må vi også have’.
Som altid på Kragerup, er afstanden fra tanke til handling ikke lang. Udfordringen var bare, at der ikke var nogen klatreparker i Danmark, Norge eller Sverige – eller for den sags skyld nogen, som vidste hvordan man byggede en. Så, lang historie kort, blev franskmanden Michel fra det franske klatreparkfirma Amazone Adventure kontaktet.
Kort tid efter flyttede seks franskmænd ind. På bare 10 uger blev de første 3 baner bygget.
Hvert enkelt træ blev penduleret og ’spurgt’, om det havde lyst til at være med. Det var Michels overbevisning, at alle de klatreparker han byggede skulle designes individuelt, så man kun fældede få træer. I september 2009 var Danmarks første klatrepark, Kragerup Go High, klar til at modtage gæster med tre baner, og gæsterne var begejstrede.
Sidenhen er parken blevet udvidet, så vi i dag har 8 baner med forskellige sværhedsgrader. Den længste svævebane er på 416 meter og har udsigt udover Storebælt på klare dage. Banerne er tilsammen på over 6 km.
Det er en sjov udfordring; hver bane tager ca. 1 time, og bringer dig fra skovbund og helt op i 28 meters højde.

Godsejer Birgitte Dinesen

Kragerup-gods-fest-bryllup-lokaler

2019

Trampoliner i træerne

Historien om Kragerup Go Bounce startede I 2019, hvor klatreparken Kragerup Go High fyldte 10 år. Birgitte Dinesen syntes, at der manglede noget nyt i aktivitetsparken. Så hun googlede ’sjov og ballade i træerne’ og endte på en walisisk hjemmeside.
Den 12. januar 2018, tog hun og datteren Regitze, Eventchef Simon og Jon Eriksen fra Rope Reach til Wales. Her besøgte de Zip World Forrest i den smukke Snowdonia National Park.
’Verdens bedste idé’, konstaterede Birgitte hurtigt og afprøvede selv net- trampolinparken og tog herefter et XL jump med frit fald, som Kragerup nu også er blevet beriget med.
Da holdet kom hjem, gik de straks i gang med planlægningen. Opgaven skulle løses af Rope Reach og Kragerup i fællesskab. Udfordringen var bare, at ingen af de to parter havde lavet noget lignende før.
’Vi skulle lave net-bokse forbundet med løbegange, men ingen af os vidste ret meget om net. Jon tog derfor kontakt til gamle fiskere i Thyborøn, som kunne oplære os i det gamle fiskehåndværk; at tackle og vodbinde net,’ fortæller Birgitte begejstret. Efter 4 måneders arbejde var vi klar til at åbne Danmarks første trampolinpark den 31. maj 2019.
De lange netgange fører dig over sø og vand til et univers af 7 netbokse 2- 8 meter oppe i trækronerne. Her er også tarzanreb og netrutsjebaner samt 2 platforme, hvor man kan holde en lille pause, spille spil og binde knob. Alle kan være med, helt ned til 4 år.

Godsejer Birgitte Dinesen

Derudover blev der bygget 14 nye dobbeltværelser i avlsbygningerne, så Kragerup Gods nu tilbyder 57 hotelværelser.

Kragerup-gods-fest-bryllup-lokaler

2021

9. generation overtager

Kragerup Gods er gået i arv gennem 9. generationer og ejes i dag af Regitze Sophie Dinesen. Hun er datter af Kammerdame Birgitte Dinesen, født i 1990 og er opvokset på Kragerup. Hun har været med på hele rejsen sammen med hendes mor – hun startede med at gå med morgenbakker, har været opvasker, tjener, klatreinstruktør, eventchef og marketingchef.

I 2021 overtog hun titlen som godsejer samt driften med oprejst pande og en masse gåpåmod! Regitzes ambition er, med stolthed, at drive Kragerup videre efter sin mor. Kragerup er i dag en stor virksomhed, og som uddannet cand.merc.(psyk), er hun meget fokuseret på drift, forbedringsmuligheder, og hvad der skaber bedst værdi for gæsterne. Regitze mener, det fortsat er vigtigt at drømme, blive inspireret, sørge for fornyelse og udvikle Kragerups grønne profil.

I 2022 startede hun året ud med at igangsætte en større renovering af flere deluxe værelser i hovedbygningen samt renovere og forbedre klatreparken Go High.

Kragerup-gods-fest-bryllup-lokaler
Søg
Generic filters

You have Successfully Subscribed!

Vind en middag for 2

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær med i konkurrencen om en middag for 2 i Restaurant Blixen

Hvad er du interesseret i - sæt kryds i flere

GDPR & cookies

Tak for din tilmelding. Husk at bekræfte din tilmelding ved at klikke på linket i den mail, vi har sendt dig. Vi gør opmærksom på, at denne kan havne i spam.

X