Menu

Godsets historie

Godsets historie

Kragerup Gods går 8 slægter tilbage. Se tidslinien herunder

Timeline

1500

Den første ejer

Den første kendte ejer af Kragerup var Eggert Ulfeldt i slutningen af 1500 tallet.Han efterlod sig 2 bemærkelsesværdige minder; det ene et ottekantet tavlebord af sten med hans og hustruen Elisabeth Galdes våben. Det andet minde var en ligsten indsat i kirkemuren i Ørslev kirke, samt en altertavle i Alabast, der tilhørte Kragerup.
1616

Christian Friis

Næste ejer var Christian Friis, der i 1616 blev udnævnt til Rigskansler hos Kong Chr.IV.Fra hans tid står hvælvingskælderen tilbage. Hovedbygningen var dengang spejlvendt med vindebro mod øst.Friis opførte en ny hovedbygning med voldgrav, tilkøbte betydelige arealer og gjorde, på trods af sine mange gøremål for kongen og fædrelandet, Kragerup til et betydeligt og værdifuldt gods.Senere kendte ejere var af slægterne Urne, Juul og Lerche og Fogh. Sidstnævnte dyrkede de første kartofler på Sjælland, oprettede stor uldfabrik og dambrug med mange store karpedamme.
1799

Kammerråd Bech

Hovedbygningens midterhus er opført i 1800 af Kammerråd Bech (ejer fra 1799-1801).
1800

Indkørslen var en landsby

Hvor indkørslen til Kragerup er i dag, lå dengang landsbyen Krakætorp (torp=udflytterby). Landsbyen blev udskiftet meget sent, formentlig efter 1800.
1801

Den første Dinesen

Den første ejer af Kragerup i slægten Dinesen var Justitsråd Jens Kraft Dinesen, der var født i 1768.Han ejede Gyldenholm, som han solgte i år 1800 og købte Kragerup i 1801.
1827

Anders Didrich Dinesen

Efter hans død i 1827 overtog hans søn, Anders Didrich Dinesen, der ombyggede de bestående sidefløje i henholdsvis 1838 og 1840, men døde i 1840 kun 42 år gammel.Enken (født Neergaard) var dygtig og aktiv. Hun afløste hoveriet, byggede nye avlsbygninger og oprettede afbyggergården Rugskov.
1885

Karen Blixen

Forfatteren Karen Blixen, f. Karen Christenze Dinesen, (1885-1962) hører til familien og kom på Kragerup i sine unge dage for at besøge sin familie. Hendes farfar Adolf Wilhelm Dinesen blev født på Kragerup og var en yngre brov til arvingen Anders Didrich Dinesen af Kragerup.Det fortælles, at der er en "hvid dame" som spøger i hovedbygningen. Tilsyneladende et venligt spøgelse! Sammen med uglerne, som altid har betydet meget for Kragerup værner de om godset og familien.
1892

Avlsbygningerne brændt ned

Avlsbygningerne lå, lige indtil branden i 1892, klods op af hovedbygning og voldgrav.
1910

Jens Kraft Jacob Sophus Dinesen

Neergaards søn, Jens Kraft Jacob Sophus Dinesen (død 1910) var meget god ven af Wilhelm Bech, sognepræst i Ørslev kirke og stifter af Indre Mission.Rugskov (som er en "udflyttergård) havde en selvstændig avlsgård indtil begyndelsen af 60érne, hvor samtlige aktiviteter blev flyttet til Kragerup avlsgård og en betydelig kvægbesætning fyldte nu samtlige bygninger.Rugskov husede i 8 år Danmarks største strudsbesætning.
1960

Erik Dinesen

Der er sket betydelige ændringer, siden Erik Dinesen overtog i 1960. Parken blev omlagt, avlsbygningerne moderniserede og tilhørende beboelser og huse blev istandsat og endelig blev hovedbygningen moderniseret fra A til Z i 1967.
1969

Bespisning

Gårdens folk blev bespist i hovedbygningen, hvor der i nordfløjen, indtil 1969 var store køkkenrum, vaskerum, sulerum m.m. Endvidere er det gamle kornmagasin på loftet i sydfløjen istandsat og bruges i dag til selskaber og konferencer.
1997

Birgitte Dinesen

Kragerup er gået i arv gennem 8 generationer og 9 slægtled og ejes i dag af Birgitte Dinesen; ældste datter af Marie Louise og Kammerherre, Hofjægermester Erik Dinesen.Siden 1997 har Birgitte Dinesen istandsat hele hovedbygningen til konferencer og selskaber, samt indrettet 41 værelser dels i hovedbygningen og dels i andre gamle bygninger omkring hovedbygningen.
2016

Kragerup Gods

Kragerup Gods er i dag en stor virksomhed bestående af land- og skovbrug samt hotel- restaurant- selskabs- og konferencevirksomhed.Landbruget består af i alt 920 ha - heraf 180ha skov. Landbruget drives med korn, roer og frøafgrøder. Der er endvidere en stor besætning af højlandskvæg. Der hører 25 beboelser til godset, hvoraf mange udlejes.Den smukke gamle hvælvingekælder samt det gamle godskøkken, spisestuen og havestuen er renoveret og benyttes i dag til selskabslokaler.

Send en mail

*Dit navn

*Din e-mail

Dit telefonnummer

*Emne

*Din besked

Tilmeld nyhedsbrev