Select Page

Bæredygtighed

På Kragerup Gods værner vi om miljøet og er Danmarks første CO2-neutrale hotel og konference venue

At være bevidst om vores miljø- og klimaaftryk og at sigte mod nye og bedre måder at producere energi på, er noget der ligger os meget på sinde på Kragerup Gods.

Kragerup Energipark

Kragerup Gods har de sidste mange år haft en grøn agenda og ambition om at passe på miljøet. Den drøm er i dag en realitet med Kragerup Energipark, der både rummer vindenergi, egen vandindvinding, selvforsynende varmeproduktion med eget halmfyr og også ser frem mod en produktion af grøn brint samt et stort solcelleanlæg.

VIND

Kragerups seks vindmøller
Vores vindmøller blev opført i 2012 og var startskuddet på Kragerup grønne rejse. De seks vindmøller er Siemens 101 møller på hver 3 MW. De producerer strøm til halvdelen af Kalundborg Kommunes husstande.

Power-to-X anlæg til produktion af grøn brint
Det første grønne brintanlæg i Skandinavien (måske Europa) opføres på Kragerup Gods i samarbejde med Siemens Gamesa. I maj 2023 er anlægsfasen til det 7,5 mwh store anlæg påbegyndt med forventning om at kunne levere grøn brint fra Kragerup ultimo 2023.

SOL

Kragerups kommende Solcelleanlæg
På Kragerup Gods har vi i mange år arbejdet for at få lov til at etablere et solcelleanlæg på lavbundsjord, da vi har været modstandere af at produktion af fødevarer skal vige for solcelleanlæg. Dette har indtil nu ikke været muligt, men i januar 2023 fik vi tilladelse til at fortsætte projekteringen af det 117 ha store solcelleprojekt, der vil kunne til producere 105 mwh timer, hvilket er ca. 20 boligers gennemsnitlige strømforbrug pr. time.

Solcelleparken vil blive opført på vores ’sorte jord’, som man kalder gammel mosejord. Mosejorden blev i stor stil drænet i 60’erne og 70’erne for at indgå i landbrugsproduktion, men var oprindeligt ’grønne enge’ udlagt til sommergræsning til Kragerups daværende store kvægbesætning, og endelig tidligere var området karpedamme. Solcelleanlægget opføres i samarbejde med Better Energy og er projekteret til opstart 2026.

VAND

Kragerups vandindvinding
På Kragerup har vi så meget godt og velsmagende vand i vores undergrund at vi pumper 250.000 kubikmeter vand op om året. Denne mængde forsyner hele Høngs (gl. kommuneområde) drikkevandsforbrug både virksomheder og boliger.

Fremtidig produktion af grøn brint

Kragerups Gods er, i samarbejde med Simens Gamesa, i gang med et projekt om at producere grøn brint.

Formålet med projektet er at installere et fuldskala Vind-til-X demonstrationsanlæg. Anlægget vil integrere et elektrolyseanlæg, et batteri lagringssystem og et innovativt kontrolsystem i en eksisterende vindpark ved Kragerup Gods. Dette vil gøre det muligt at udnytte vindkraft til produktion af grøn hydrogen og/eller elektricitet til nettet, mens der leveres kritiske ydelser til energinettet.

Læs mere om projektet her

“Kragerup Gods er det første CO2-neutrale hotel i Danmark med et årligt overskud på ca. 10.500 ton CO2 i vores klimaregnskab.”

Green Key certificeret

logo_UK, Den grønne nøgle

Siden 2015 har vi været ‘Green Key’ certificeret. Det betyder, at vi gør en ekstra indsats for miljøet og herunder lever op til en række stramme miljøkrav.

Bæredygtigt landbrug

På Kragerup Gods driver vi landbrug ud fra godt landmandsskab. Det betyder, at vi dyrker afgrøderne efter de bedste og mest effektive metoder, der tager hensyn til miljøet og bæredygtighed.

Vores landbrug består af ca. 1200 ha, som indtil 2019 kun blev dyrket konventionelt. På Kragerup Gods ønsker vi at imødekomme flere grønne afgrøder, hvorfor vi har omlagt 100 ha. til økologisk landbrug. Afgrøderne består af økologiske kikærter og grønne linser og dernæst forsøger vi os hvert år med nye proteinafgrøder. Vores danske økologiske kikærter kan købes i Meny og i Kragerups reception, og indgår i Kragerups køkken. Kragerup Gods er de første i Danmark, der dyrker økologiske kikærter.

“Det er en spændende og lovende produktion i en tid, hvor vi må følge med tidens trends.” – Godsforvalter Olav Ditlevsen.

PEFC-Certificeret

Kragerup Gods driver i samarbejde med Hede Danmark 200 ha skov. I 2019 blev vi PEFC – miljøcertificeret, som betyder, at driften foregår på en bæredygtig måde. Skoven består af bøg, eg, rødgran og en del energipoppel, som afsættes gennem Hede Danmark. Certificeret flisproduktion af overskudstræ afsættes til miljøcertificerede kraftvarmeværker.

Alle vores lidt over 80 træer i Go High klatrepark har desuden platforme, der skåner træerne med det nyeste system på markedet.

FN’s verdensmål

I takt med et øget fokus på bæredygtighed og grøn omstilling i virksomheder globalt har FN formuleret 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Virksomheder allokerer derfor i stigende grad ressourcer til at integrere disse mål i virksomhedens strategi. På Kragerup Gods er vi så heldige, at vi allerede er frontløber, som Danmarks første CO2 neutrale hotel, og det kan vi godt være stolte af.

Vi arbejder aktivt med:

Verdensmål nr. 3 | Sundhed og trivsel
Tryghed & velvære på arbejdspladsen for alle:
– Gratis brug af aktivitetspark for medarbejdere og familiemedlemmer
– Gratis sundhedsforsikring gennem pensionsordning
– Støtter op om sociale arrangementer på tværs af afdelinger
– Madordning for alle medarbejdere

Verdensmål nr. 6 | Rent vand og sanitet
– Bruger vand fra eget vandværk/undergrund
– Lever op til Green Keys normer for reduktion af vandspild m.m.

Verdensmål nr. 7 | Bæredygtig energi
– Med egen vindmøllepark producerer vi strøm både til eget forbrug og til ca. 12.000 husstande i Kalundborg kommune
– Opvarmning med halmfyr med halm fra egen mark
– Frekvensstyrede pumper og ventilatorer, som kun kører efter behov
– Brug af elbiler til kørsel på grunden, og har 5 el-ladestationer til medarbejdere og gæsters biler
– Sensorer opsat i gangarealer til at forhindre unødig forbrug af belysning

Verdensmål nr. 8 | Anstændige jobs og økonomisk vækst
– Elever tilknyttet alle afdelinger
– Ansættelse af unge udsatte i landbruget
– Partnerskab med jobcenter
– Brug af lokale håndværkere og leverandører

Verdensmål nr. 12 | Ansvarligt forbrug og produktion
– Restprodukter fra madproduktion bliver komposteret
– Vi prioriterer at indkøbe fødevarer, som ikke har rejst langt eller er importeret
– Egen dyrkning af krydderurter og blomster, som anvendes til hhv. mad og pyntning

SPAR 15% PÅ ÅRSTIDENS GETAWAY I PÅSKEN

Skab nye minder med familien i historiske rammer. Lige nu sparer du 15% på det 3-dages ophold: Årstidens Getaway.

Søg
Generic filters

You have Successfully Subscribed!

Vind en middag for 2

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær med i konkurrencen om en middag for 2 i Restaurant Blixen

Hvad er du interesseret i - sæt kryds i flere

GDPR & cookies

Tak for din tilmelding.

X